POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych jest firma W&P Meble M.Piekarzewicz, A.Piekarzewicz S.C. z siedzibą w Kończycach Małych przy Ul. Mjr. Cezarego Hallera 10.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i oceną efektywności szkoleń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i oceną efektywności szkoleń jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu oraz ocenie jego efektywności.

Firma W&P Meble M.Piekarzewicz, A.Piekarzewicz S.C. nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Firma W&P Meble M.Piekarzewicz, A.Piekarzewicz S.C. będzie udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie w sytuacji, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym W&P Meble M.Piekarzewicz, A.Piekarzewicz S.C., powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania umowy dotyczącej realizacji usługi. Twoje dane będą też przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego.
Przysługuje Pani / Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

W razie potrzeby otrzymania informacji dotyczących przysługujących Pani / Panu praw lub informacji dotyczących przetwarzania Pani / Pan danych osobowych, prosimy o kontakt: Agnieszka Piekarzewicz, tel: 798 228 106, adres poczty elektronicznej: w_pmeble@op.pl , adres siedziby firmy: Kończyce Małe, Ul. Mjr. Cezarego Hallera 10.